Waar kunnen we u mee helpen?

Wij kunnen u helpen met uw EPC Attest

Een EnergiePrestatieCertificaat is een document dat met zijn energiescore als eindresultaat weergeeft wat het jaarlijkse totaal primaire energieverbruik t.o.v. de bruikbare vloeroppervlakte bedraagt. Het geeft weer hoe energiezuinig of energieverslindend een gebouw is.

 

Dit is o.a. afhankelijk van de manier van verwarmen, de isolatiedikte en type isolatiemateriaal in de muren, daken/plafonds en vloeren, type en ouderdom beglazing en profielen, deuren,…

Het berekende energieverbruik is niet het werkelijke verbruik, doch een goede benadering. Dit omdat er naast o.a. de isolatiegraad van de woning ook nog andere variabelen zijn waar we geen vat op hebben zoals het klimaat. Er wordt gerekend t.o.v. een aantal veronderstelde variabelen zoals een vaste binnentemperatuur, een bepaald klimaat, een bepaald gebruik van de woning,… zodat het via de energiescore makkelijk wordt om (niet-) residentiële eenheden met elkaar te gaan vergelijken.

Wij kunnen u helpen met uw Asbestattest

Wat is een asbestinventarisatieattest?

Het is een document dat weergeeft of een gebouw asbestveilig is of niet.

Asbestveilig betekent niet dat er geen asbest aanwezig is, maar dat er geen risico’s zijn door de aanwezigheid van het vastgestelde asbest bij normaal gebruik.

Het geeft tevens een overzicht van de asbesthoudende materialen dewelke (vaststelbaar en identificeerbaar) aanwezig zijn in het gebouw, hun risicobeoordeling, advies over de beheersmaatregelen, advies over de verwijdermethode en de mijlpalen wanneer er verwijderplicht zal zijn voor deze materialen.

Het is 10 jaar geldig, tenzij er minstens één materiaal is met hoog risico.

Wij kunnen u helpen met uw Diverse keuringen

  • Elektriciteitskeuring
  • Stookolietankkeuring

Algemene info

* Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er een uitgebreider vooronderzoek moet gevoerd worden naar welk type EPC (residentieel/klein niet-residentieel/groot niet-residentieel/geen) u nu juist nodig heeft.

 * Bovenstaande teksten zijn louter ter informatie, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foute of onvolledige info of wat dan ook. meer informatie op energiesparen.be

Copyright 2024 | Webdesign by Leading & Complete Solutions