Heeft u een
EPC attest nodig?

Wat is een EPC?

Een EnergiePrestatieCertificaat is een document dat met zijn energiescore als eindresultaat weergeeft wat het jaarlijkse totaal primaire energieverbruik t.o.v. de bruikbare vloeroppervlakte bedraagt. Het geeft weer hoe energiezuinig of energieverslindend een gebouw is.

 

Dit is o.a. afhankelijk van de manier van verwarmen, de isolatiedikte en type isolatiemateriaal in de muren, daken/plafonds en vloeren, type en ouderdom beglazing en profielen, deuren,…

Het berekende energieverbruik is niet het werkelijke verbruik, doch een goede benadering. Dit omdat er naast o.a. de isolatiegraad van de woning ook nog andere variabelen zijn waar we geen vat op hebben zoals het klimaat. Er wordt gerekend t.o.v. een aantal veronderstelde variabelen zoals een vaste binnentemperatuur, een bepaald klimaat, een bepaald gebruik van de woning,… zodat het via de energiescore makkelijk wordt om (niet-) residentiële eenheden met elkaar te gaan vergelijken.

1

aanvraag epc-attest

Op onze contactpagina vindt u de prijzen terug voor een EPC-attest. Deze zijn afhankelijk van de bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid. Dit is de oppervlakte van de ruimten die tot het beschermd volume behoren en waar de hoogte >150cm.

Je kan uw EPC aanvragen via onze contactpagina.

2

Aanvaarding offerte + vastleggen afspraak

Bij aanvaarding van de offerte wordt er een aanstiplijst opgestuurd. Dit is een belangrijke checklist van bewijsstukken die een positief effect kunnen hebben op je EPC. Hoe meer documenten aanwezig op de checklist die je kan bezorgen, hoe beter. Bij voorkeur stuur je deze voor het plaatsbezoek door. Zo kan er correct geanticipeerd worden tijdens het plaatsbezoek.Tegelijkertijd leggen we een afspraak vast voor het verplichte plaatsbezoek.

3

 plaatsbezoek

Het plaatsbezoek duurt gemiddeld 1 uur, dit hangt uiteraard af van de grootte en complexiteit van de woning. Tijdens het plaatsbezoek zullen alle ruimten geïnspecteerd worden, er worden daarbij ook een heleboel foto’s genomen. De aangeleverde bewijsstukken zullen geverifieerd worden om zo een correct en volledig EPC op te stellen. Zelf doen we geen destructief onderzoek, indien je ervan overtuigd bent dat er bijvoorbeeld isolatie geplaatst is, dien je deze zichtbaar te maken. Voor informatie daaromtrend neem je best op voorhand contact op.

4

Aanmaken certificaat

Het gebouw wordt altijd in 3D uitgetekend, op deze manier worden alle benodigde volumes en oppervlakten, benodigd voor de opmaak van het certificaat, correct bepaald. Alle benodigde productgegevens worden opgezocht aan de hand van de aangeleverde bewijsstukken en de vaststelling ter plaatse. Ten slotte wordt alles ingegeven in de software van het VEKA. Vervolgens ontvang je een proefcertificaat. Eens de factuur voldaan ontvang je je definitieve certificaat.

EPC (niet-) residentieel bij verhuur of notariële overdracht

U hebt o.a. een EPC voor een eenheid nodig indien u:

 • Niet beschikt over een EPC Bouw van minder dan 10j oud of een EPC van na 1/1/2019

EN

 • U de eenheid wenst te verkopen (ook als er geen publiciteit wordt gemaakt en voordat u het te koop stelt)
 • U de eenheid wenst te verhuren (nog voor u dit te huur stelt)
 • Bij het vestigen van een nieuw erfpacht
 • Bij het vestigen van een opstalrecht
 • Alle vormen van notariële overdracht 

* Er zijn enkele uitzonderingen op de regel, dewelke zullen afgetoetst worden op uw situatie

Het EPC is maximum 10 jaar geldig. De geldigheid vervalt ook indien de eenheid van bestemming veranderd (van een residentiële naar een niet-residentiële en vice versa)

EPC voor de aanvraag van een labelpremie

U hebt een EPC voor een eenheid nodig indien u:

 • Niet beschikt over een EPC Bouw van minder dan 10j oud of een EPC van na 1/1/2019

EN

 • U een EPC-labelpremie wenst aan te vragen ( u hebt na de werken dan ook nog een nieuw EPC nodig)

Daarnaast kan het handig zijn om hierbij verschillende scenario’s te simuleren, zodat er gericht energetisch gerenoveerd kan worden om zowel energetisch als financieel een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen. Deze simulatie kunnen we voor je uitvoeren indien gewenst.

EPC voor gemeenschappelijke delen

U hebt een EPC van de gemeenschappelijke delen voor een appartementsgebouw nodig indien u:

 • Niet beschikt over een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd voor de bouw van een appartementsgebouw, jonger dan 10 jaar

EN

 • Indien het gebouw het volgende aantal eenheden telt:
  • Minstens 15 eenheden VOOR 1/1/2022
  • 5 t.e.m. 14 eenheden VOOR 1/1/2023
  • 2 t.e.m. 4 eenheden VOOR 1/1/2024

Anders dient u pas aan de verplichting te voldoen uiterlijk 10 jaar en 1 maand na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Bovendien is dit EPC maximum 10 jaar geldig en vervalt het ook wanneer er werken aan het gebouw werden uitgevoerd.

Algemene info

* Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er een uitgebreider vooronderzoek moet gevoerd worden naar welk type EPC (residentieel/klein niet-residentieel/groot niet-residentieel/geen) u nu juist nodig heeft.

 * Bovenstaande teksten zijn louter ter informatie, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foute of onvolledige info of wat dan ook. meer informatie op energiesparen.be

Copyright 2024 | Webdesign by Leading & Complete Solutions