Heeft u een
EPC attest nodig?

Wat is een EPC?

Een EnergiePrestatieCertificaat is een document dat met zijn energiescore als eindresultaat weergeeft wat het jaarlijkse totaal primaire energieverbruik t.o.v. de bruikbare vloeroppervlakte bedraagt. Het geeft weer hoe energiezuinig of energieverslindend een gebouw is.

 

Dit is o.a. afhankelijk van de manier van verwarmen, de isolatiedikte en type isolatiemateriaal in de muren, daken/plafonds en vloeren, type en ouderdom beglazing en profielen, deuren,…

Het berekende energieverbruik is niet het werkelijke verbruik, doch een goede benadering. Dit omdat er naast o.a. de isolatiegraad van de woning ook nog andere variabelen zijn waar we geen vat op hebben zoals het klimaat. Er wordt gerekend t.o.v. een aantal veronderstelde variabelen zoals een vaste binnentemperatuur, een bepaald klimaat, een bepaald gebruik van de woning,… zodat het via de energiescore makkelijk wordt om (niet-) residentiële eenheden met elkaar te gaan vergelijken.

1

Prijsofferte

Aan de hand van de eerste informatie die u ons meegeeft wordt er een offerte voor u opgemaakt.

Je kan uw offerte aanvragen via onze contactpagina.

2

Aanvaarding offerte + vastleggen afspraak

Bij aanvaarding van de offerte wordt er een aanstiplijst opgestuurd. Dit is een belangrijke checklist van bewijsstukken die verplicht aanwezig is bij het EPC. Hoe meer u kan afvinken op de checklist hoe beter. Tevens wordt er tegelijkertijd een datum en tijdstip ingepland om het plaatsbezoek te laten plaats vinden.

3

Voorbereiding + plaatsbezoek

Om het plaatsbezoek zo optimaal mogelijk te laten verlopen is het van belang goed voorbereid te zijn. Het is daarom van essentieel belang om zo snel en tevens zo correct mogelijk de de aanstiplijst terug te bezorgen. 
Tijdens het plaatsbezoek zullen alle ruimten geïnspecteerd en de aangeleverde bewijsstukken geverifieerd worden om zo een correct en volledig EPC op te stellen.

4

Aanmaken certificaat

Het gebouw wordt altijd in 3D uitgetekend, op deze manier worden alle benodigde volumes en oppervlakten benodigd voor de opmaak van het certificaat correct bepaald. Eerst ontvang je een proefcertificaat, dit is niet geldig, maar bewijst dat de energiedeskundige zijn werk gedaan heeft. Eventuele opmerkingen kunnen nog gegeven worden, deze kunnen dan nog worden nagekeken. Tevens ontvang je een uitnodiging tot betaling. Eens de factuur voldaan ontvang je je definitieve certificaat.

EPC (niet-) residentieel bij verkoop of verhuur

U hebt een EPC voor een eenheid nodig indien u:

 • Niet beschikt over een EPC Bouw van minder dan 10j oud of een EPC van na 1/1/2019

EN

 • U de eenheid wenst te verkopen (ook als er geen publiciteit wordt gemaakt en voordat u het te koop stelt)
 • U de eenheid wenst te verhuren (nog voor u dit te huur stelt)
 • Bij het vestigen van een nieuw erfpacht
 • Bij het vestigen van een opstalrecht

* Er zijn enkele uitzonderingen op de regel, dewelke zullen afgetoetst worden op uw situatie

Het EPC is maximum 10 jaar geldig. De geldigheid vervalt ook indien de eenheid van bestemming veranderd (van een residentiële naar een niet-residentiële en vice versa)

EPC voor de labelpremie

U hebt een EPC voor een eenheid nodig indien u:

 • Niet beschikt over een EPC Bouw van minder dan 10j oud of een EPC van na 1/1/2019

EN

 • U een EPC-labelpremie wenst aan te vragen ( u hebt na de werken dan ook nog een nieuw EPC nodig)

Daarnaast kan het handig zijn om hierbij verschillende scenario’s te simuleren, zodat er gericht energetisch gerenoveerd kan worden om zowel energetisch als financieel een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen.

EPC voor gemeenschappelijke delen

U hebt een EPC van de gemeenschappelijke delen voor een appartementsgebouw nodig indien u:

 • Niet beschikt over een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd voor de bouw van een appartementsgebouw, jonger dan 10 jaar

EN

 • Indien het gebouw het volgende aantal eenheden telt:
  • Minstens 15 eenheden VOOR 1/1/2022
  • 5 t.e.m. 14 eenheden VOOR 1/1/2023
  • 2 t.e.m. 4 eenheden VOOR 1/1/2024

Anders dient u pas aan de verplichting te voldoen uiterlijk 10 jaar en 1 maand na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

Bovendien is dit EPC maximum 10 jaar geldig en vervalt het ook wanneer er werken aan het gebouw werden uitgevoerd.

Algemene info

* Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er een uitgebreider vooronderzoek moet gevoerd worden naar welk type EPC (residentieel/klein niet-residentieel/groot niet-residentieel/geen) u nu juist nodig heeft.

 * Bovenstaande teksten zijn louter ter informatie, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foute of onvolledige info of wat dan ook. meer informatie op energiesparen.be

Copyright 2024 | Webdesign by Leading & Complete Solutions