Heeft u nog andere keuringen nodig?

Elektriciteitskeuring

Verplicht bij verkoop (indien geen geldig attest), verzwaring, uitbreiding, ingebruikstelling. Maximum 25 jaar geldig.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/keuring-van-uw-elektrische-installatie-arei

Stookolietankkeuring

Afhankelijk van de locatie (bovengronds/ondergronds) en het volume is dit om de 2 tot 5 jaar. Bij verkoop moet je een geldig attest kunnen voorleggen.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/stookolietank

andere keuringen

Heb je nog andere keuringen nodig die hier niet tussen staan? Vraag ernaar, we helpen je graag verder

Algemene info

* Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er een uitgebreider vooronderzoek moet gevoerd worden naar welk type EPC (residentieel/klein niet-residentieel/groot niet-residentieel/geen) u nu juist nodig heeft.

 * Bovenstaande teksten zijn louter ter informatie, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foute of onvolledige info of wat dan ook. meer informatie op energiesparen.be

Copyright 2024 | Webdesign by Leading & Complete Solutions