Privacybeleid

Privacybeleid Wolvenhoek CommV (EPcalculatie.be)

Algemeen

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Wolvenhoek CommV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wolvenhoek CommV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wolvenhoek CommV verstrekt. Wolvenhoek CommV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw ip-adres

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wolvenhoek CommV verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt (per post/e-mail en/of telefonisch)

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 • Het aanmaken en bezorgen van een offerte
 • De uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, inclusief de opvolging ervan
 • Het beheer van facturen
 • Het leveren van bijstand
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Eigen commercieel beheer (statistieken)
 • Opmaak EPC in de databank

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wolvenhoek CommV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen wij gegevens met derden?

Wolvenhoek CommV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek www.epcalculatie.be

Op de website van Wolvenhoek CommV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wolvenhoek CommV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar info@epcalculatie.be
Wolvenhoek CommV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beter beveiligen?

Wolvenhoek CommV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wolvenhoek CommV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wolvenhoek CommV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wolvenhoek CommV op via info@epcalculatie.be www.epcalculatie.be is een website van Wolvenhoek CommV. Wolvenhoek CommV is als volgt te bereiken:

Indien u niet tevreden zou zijn over de wijze waarop wij uw vragen of opmerkingen behandelen of uw gegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Hiervoor kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

Inhoud

De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en kan niet beschouwd worden als bindend. Wolvenhoek CommV is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks die uit een fout of onvolledigheid van informatie op deze website en/of gebruik van de op de website beschikbare informatie zou kunnen voortvloeien.  Dit geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem. 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd cookies om de website te verbeteren en u een optimale service te kunnen bieden. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar u kan ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren, zodoende  u uw browser dient in te stellen dat u geen cookies ontvangt.

Bedrijfsgegevens

Wolvenhoek CommV

BE 0782.928.966

Berlaarbaan 266

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Copyright 2024 | Webdesign by Leading & Complete Solutions